Author Topic: अरे पागल का लिहीतो कविता ?  (Read 914 times)

Offline shrikrushna Gaikwad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 71
  • Gender: Male

अरे पागल का लिहीतो कविता ?
मैत्री होती म्हणुन लिहीली
ह्रदयात उतरली म्ह्णुन लिहीली
आठवनीत आली म्हणुन लिहीली
आणी आयुष्यात तुझ्या……..
नाही आली ना……..

मग सांग मुर्खा का लिहीतो कविता ?
चंद्रात दिसली म्हणुन लिहीली
चांदनीत चमकली म्हणुन लिहीली
आणी तिच्या चंद्रात…………..
नाही दिसला ना तु

मग सांग येडपट का लिहीतो कविता ?
रस्त्यावर दिसली म्हणुन लिहीली
हळुच हसली म्हणुन लिहीली
नजरेला नजर भिडली म्हणुन लिहीली
आणि नजरेत तिच्या…………………..
तू नाही ना…………………….
मग सांग सटकेल का लिहीतो कविता ?

श्रीकृष्णा गायकवाड(shri) नाशीक
Replay on
Mail-shrikrishnsk@gmail.com