Author Topic: हरवलेलं मन  (Read 1013 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
हरवलेलं मन
« on: July 15, 2015, 05:09:40 PM »
~!!! हरवलेलं मन !!!~

तीच्या एका नजरेनं
मन इतकं झूरवलं की,
ओसाडल्या रानावानी
मन मनातच हरवलं,

हरवलेल्या मना कुठवर
तीला नजरेपासून लपवायचं,
शेवटी तीला आपलं करुन
आयुष्यभर जपायचं,

तीला आपलंसं करण्यासाठी
मन हजारवेळा हरु दे,
तीच्या आठवणींच्या बाहुतच
मन मनमुराद झूरु दे,

ये हरवलेल्या मना
तीचे मन मला मिळू दे,
या मनाची आस आता
तीच्या मनालाही कळू दे....


विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
व्हाटस्अप : 9730573783

कविता आवडल्यास कवीच्या नावासहित पुढे पाठवुन सहकार्य करावे,...

Marathi Kavita : मराठी कविता