Author Topic: तू नाहीस म्हणून....  (Read 1150 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
तू नाहीस म्हणून....
« on: July 16, 2015, 12:55:46 AM »
 तू नाहीस म्हणून...

आज पाऊस ही रुसला
तू दूर गेली म्हणून.
प्रेमाचा या दरीत
मन कोसळले म्हणून.

तूच आस केलीस
जाणून बुजुन.
बग जरा तरी
तुझे हे मन वाचून.

कोणीच नाही दिसणार
तुला माझ्या वासुन.
फार झाल आता जगन
तुझ्या वासुन.

मन चालले तुझ्या
वासुन आज झिजून.
मी टाकिल आज स्वताला
तुझ्या विन जाळून.

आज डोळ्यातले पाणी
गेले रुझुन.
होंठावर चे हासू गेले
वाहून.

आज तू नाहीस म्हणून
आज तू नाहीस म्हणून.
फक्त तू नाहीस म्हणून.

              बबलु
       9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता