Author Topic: एकदा तरी बोल ना  (Read 1185 times)

Offline shrikrushna Gaikwad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 71
  • Gender: Male
एकदा तरी बोल ना
« on: July 16, 2015, 12:32:26 PM »
एकदा तरी बोल ना
शांतीच गुपीत खोल ना
ह्र्द्यामध्ये रहातेस
जीवनी माझ्या ये ना

एकदा तरी बोल ना
दूरुन हसण्याच गुपीत खोल ना
ते तीन शब्द बोल ना

एकदा तरी बोल ना
लाजण्याच गुपीत तू खोल ना
प्रेम करते माझ्यावर
एकदा तू सांग ना

एकदा तरी बोल ना
प्रेमाच गुपीत तू खोल ना
माझी आर्धांगनी तू बन ना

श्रीकृष्णा गायकवाड(shri) नाशीक
Replay on
Mail-shrikrishnsk@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता