Author Topic: हे सांग सखे अशी हसशील का?  (Read 1106 times)

Offline mangeshmore111

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
हे सांग सखे अशी हसशील का?

हे सांग सखे अशी हसशील का
हसून बघशील का
तुझे हसणे पाहून
मन गेले भुलून
हे सांग सखे अशी हसशील का
हसून बघशील का

तुझे रूप ते सुंदर 
जसे पवित्र मंदिर
तुझे रूप  पाहून
मन गेले भुलून
हे सांग सखे अशी हसशील का
हसून बघशील का

तुझ पाहनं हसून
झुकवन नजर लाजून
तुझ लाजन पाहून
मन गेले भुलून
हे सांग सखे अशी हसशील का
हसून बघशील का

तुझ रूप ते सुंदर 
जसा बहरता मोहर
तुझा स्पर्श तो कोमल
जसा उमळता कमळ
हे सांग सखे अशी जवळून जाशील  का
हसून बघशील का


मंगेश मोरे
८९८३०३५०८८