Author Topic: कधी मन बने पाखरू......... उडू दे मला ……  (Read 687 times)

Offline शितल

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 137
  • Gender: Female
  • हळुवार जपल्या त्या भावना….
कधी मन बने पाखरू
                उडू दे मला ……
कधी वाटे बनू मोगरा
                फुलूनी नवा……
कधी होई मन लाटांचे
                भेटे सागरी ……
कधी …… उंच आभाळी
                घेई भरारी……

                 मन असे पुन्हा पुन्हा
                 घेते का तो श्वास जुना?
                 आसुसलेल्या नजरांना
                 प्रेम तुझे ते सांग ना ……
                 प्रेम तुझे ते सांग ना ……

कधी होई मन आनंदी
                नाचे मोर ते……
कधी होते मन दुः खांचे
                वाहते झरे……
कधी होई मन वादळी
                बेभान असे……
कधी …… शांत वाऱ्याची
                 झुळूक असे……

                  मन असे पुन्हा पुन्हा
                 घेते का तो श्वास जुना?
                 आसुसलेल्या नजरांना
                 प्रेम तुझे ते सांग ना ……
                 प्रेम तुझे ते सांग ना ……

कधी मन बने पाखरू
                    उडू दे मला ……
कधी वाटे बनू मोगरा
                    फुलूनी नवा……


शितल ……