Author Topic: मन  (Read 862 times)

Offline shailu_c

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
मन
« on: August 07, 2015, 07:33:20 PM »
मन

नाही म्हटलं तरी ते तुझ्याकडे वळत,
खेळता खेळता कधी हसत तर कधी रडत.

कधी हळव तर कधी धीट होऊन जगत,
कधी अबोल तर कधी मोकळेपणानं बोलत.

कधी दूर तर कधी तुझ्या जवळ येत
असे हे मन
कधी बंधनात वा कधी पुसट रेषा देखील ओलांडून जातं.

Marathi Kavita : मराठी कविता


Atul Gawari

  • Guest
Re: prem
« Reply #1 on: August 07, 2015, 09:55:00 PM »
 :)