Author Topic: येशिल का परतुनि रे सख्या ?  (Read 926 times)

Offline Kruti

  • Newbie
  • *
  • Posts: 15
येशिल का परतुनि रे सख्या ?
अतुरतेने वाट पहाते आहे हि तुझी सखी..
नको अजुनी खेळ मांडु ह्या प्रितीचा...
देहात प्राण नाही उरले आता काहिहि सहन करण्यासाठी..
:'(

KRUAVI....
« Last Edit: August 07, 2015, 11:36:29 PM by Kruti »