Author Topic: सांगत --- मी पण नाही .......  (Read 1613 times)

सांगत --- मी पण नाही .......
« on: August 09, 2015, 04:39:37 PM »
                                          सांगत --- मी पण नाही .......

 भेटत--- ती पण नाही ,
भेटत----मी पण नाही ,
निभावणे तिला पण जमत नाही
आशेवर ठेवण मलाही पटत नाही .
  ...........                   
.............   
                                        फसवत ती पण नाही
                                        फसवत मी पण नाही
                                         तिला रुसन्याचे दु.ख
                                        मला एकटे पानाचे दु.ख आहे .
----------
----------
सांगत ती पण नाही
रागवत मी पण नाही
----------
-----------       
                                           कुठल्यातरी वाटेवर .भेट होत असते ,नेहमी
                                           बघत ... ती पण नाही
                                           थांबत  ... मी पण नाही .
---------
---------
 जेव्हा पण बघतो तिला ,ठरवतो काहीतरी बोलेन तिच्याशी ....
      ऐकत.. ती पण नाही ,
     सांगत ...मी पण नाही ....
--------
--------
                                                    पण एक गोष्ट मात्र खरी आहे ,प्रेम माझे आजही
                                                         तिच्यावर -------------
-------
-------
नाकारत -- ती पण नाही
सांगत --- मी पण नाही .......                        --------चंदनवार विनोद --------
                         --------८८०५४४६६३०------------

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline विजय वाठोरे सरसमकर

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • विजय वाठोरे सरसमकर
Re: सांगत --- मी पण नाही .......
« Reply #1 on: December 19, 2016, 07:56:32 PM »


वाह ...खूपच छान सर