Author Topic: नवा जन्म  (Read 976 times)

Offline sspatil0017

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
नवा जन्म
« on: August 15, 2015, 10:44:19 AM »
         ;D नवा जन्म ;D
उमलता  कळी रूप , व्हावे फुलाचे
जन्म  घेऊनी नवा , वाऱ्याने डोलावे
वाहुनी नदी रूप , व्हावे  सागराचे
जन्म  घेऊनी नवा , वाऱ्याने खळखळावे
मांडता शब्द रूप , व्हावे गीताचे
जन्म  घेऊनी नवा , मुखाने गुनगुनावे
सजती रंग रूप ,व्हावे इंद्रधनुष्याचे
जन्म  घेऊनी नवा , गगनाने  सजावे
जागल्या भावना रूप , व्हावे प्रेमाचे
जन्म  घेऊनी नवा , प्रेमाने जगावे
                                        सागर संजय पाटील
« Last Edit: August 15, 2015, 11:58:26 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता