Author Topic: लिहतो आहे कविता फक्त तुझ्यासाठी ..  (Read 1996 times)

Offline sammadival

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 75
  • Gender: Male
  • somnath madival
लिहतो आहे कविता फक्त तुझ्यासाठी ..
वेडा प्रेमी झालो फक्त तुझ्यासाठी ..
आणखी कुणाला नाही बघणार आता हे नयन माझे..
तरसतील नयन माझे फक्त तुला पाहण्यासाठी..
प्रत्येक श्वास माझा आठवण काढेल तुझीचं..
हा श्वास ही निघेल कदाचीत फक्त तुझ्यासाठी ..
सर्वांन पेक्षा मला तु खुपचं जास्त आवडतेस..
मी प्रेम ही शिकलो ते फक्त आणि फक्त
तुझ्यासाठी .

सोम
9762282827

Marathi Kavita : मराठी कविता


bhagvat jadhav

  • Guest
fackt ti aani ti.......dusr konich nako

gunvant vikhar

  • Guest
लिहतो आहे कविता फक्त तुझ्यासाठी ..
वेडा प्रेमी झालो फक्त तुझ्यासाठी ..
आणखी कुणाला नाही बघणार आता हे नयन माझे..
तरसतील नयन माझे फक्त तुला पाहण्यासाठी..
प्रत्येक श्वास माझा आठवण काढेल तुझीचं..
हा श्वास ही निघेल कदाचीत फक्त तुझ्यासाठी ..
सर्वांन पेक्षा मला तु खुपचं जास्त आवडतेस..
मी प्रेम ही शिकलो ते फक्त आणि फक्त
तुझ्यासाठी .

सोम
9762282827