Author Topic: मैत्रीतून कधी दूर झालो समजलोच नाही...  (Read 1338 times)

Offline Ravi Padekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 146
  • Gender: Male
  • प्रयत्न लिहिण्याचा, स्वतः ला व्यक्त करण्याचा...
काल अचानक ती घरी आली
लग्नाचं निमंत्रण देताना,
थोडीशी डगमगलेली पाही,
प्रेमाचा नकार देऊन,
आधीच माझ्या मनातून उतरलेली काही
मैत्रीतून कधी दूर झालो समजलोच नाही
प्रेम म्हणजे काय अजून मला कळलच नाही...

अचानक समोर आल्यावर,
समजेना बोलावे काही,
दोन शब्द बोलल्यावर
फक्त निघायचीच घाई,
मैत्रीतून कधी दूर झालो समजलोच नाही
प्रेम म्हणजे काय अजून मला कळलच नाही...

नेहमी खरा मित्रा मानणारी,
अन आता मित्रत्व नव्हते आमच्यात जराही,
लुकलुकत्या डोळ्यांनी कधी पाहणारी,
ओळख असून देखील डोळ्यांनी झालो पराही,
मैत्रीतून कधी दूर झालो समजलोच नाही
प्रेम म्हणजे काय अजून मला कळलच नाही...

कसं प्रेमात पडलो कळलच नाही,
विचारांनी मन फक्त तुझ्याजवळच राही,
गरज माझी पडली तर एकदा देऊन बघ आरोही,
विसरू नको हा मित्रा फक्त मनातून ठायी ठायी
मैत्रीतून कधी दूर झालो समजलोच नाही
प्रेम म्हणजे काय अजून मला कळलच नाही....!!!

                                                         
                                                         कवि:- रवी सुदाम पाडेकर.
                                                                    घाटकोपर, मुंबई
                                                                  मो.- ८४५४८४३०३४

« Last Edit: September 11, 2015, 11:17:46 AM by रवि सुदाम पाडेकर »