Author Topic: जुन्या आठवणी आठवले..  (Read 1144 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
जुन्या आठवणी आठवले..
« on: September 12, 2015, 12:17:36 AM »

जुन्या आठवणी आठवले...

आज पुन्हा त्या तुझ्या
जुन्या आठवणी आठवले .
वादात राहिलेले ते 
माझे प्रेम आठवले.

एका क्षणात डोळ्यात
या पाणी दाटवले.
होते ते सारे आज
का संमपवले.

हाथ माझे हे कापू
लागले.
जेव्हा डोळ्यातले
पणी ते पुसू लागले.

मनास मन हे
एकदा भिड्ले.
पण मन तूटल्या नंतर
मन कधी न हसले.

जुन्या आठवणी त्या
एकांतात आले.
म्हणून या गालावर
आश्रु पसरले.

आज पुन्हा त्या तुझ्या
जुन्या आठवणी आठवले.
आज पुन्हा त्या तुझ्या
जुन्या आठवणी आठवले.

                   बबलु
            9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता