Author Topic: तू सांग मला  (Read 2186 times)

Offline akhil

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
  • Gender: Male
तू सांग मला
« on: December 13, 2009, 11:17:48 AM »


तू सांग मला समजावून प्रेम म्हणजे नक्की काय?
विश्वासच मजबूत जाळ कि मृगजळाची पातळ साय?

तू सांग मला समजावून प्रेम होत तरी कसं?
खरच स्पंदनांच्या लहरी उमटतात कि मनच होत वेडपीस

तू सांग मला समजावून प्रेम असत का आंधळं?
अधीर होतात गात्र गात्र का नुसताच साचतं आभासाच तळ?

तू सांग मला समजावून प्रेम खरच आहे का आपल्यात?
आपल्यातल्या विश्वासात? विश्वासातल्या श्वासात?
श्वासातल्या माझ्यात? माझ्यातल्या तुझ्यात?

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Mayoor

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 137
  • Gender: Male
Re: तू सांग मला
« Reply #1 on: December 14, 2009, 05:57:22 PM »
तू सांग मला समजावून प्रेम खरच आहे का आपल्यात?
आपल्यातल्या विश्वासात? विश्वासातल्या श्वासात?
श्वासातल्या माझ्यात? माझ्यातल्या तुझ्यात?

Nice one... ;D