Author Topic: वेड्या हया मनाला...  (Read 1350 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 133
वेड्या हया मनाला...
« on: September 15, 2015, 09:42:34 PM »

वेड्या हया मनाला...

वेड्या हया मनाला
वेड आसे का लागले.
तूझ्याच विरहाचे आश्रु
डोळ्यात माझा साचले.

हासन्याचे ते का सारे
क्षण आज गेले.
तुझ्या वाटतले ते काटे
आज मजला का हे रुतले.

तुझ्या सोबत चे ते
दिवस आठवतात.
वीणा कारण ते
मला मागे घेवून जातात.

जुन्या आठवणी त्या
ताज्या करतात.
मजला रे ते फार
छळतात.

आठवण आहे मला
आजही तुझ्या हसन्याची.
गालावरच्या बटाना अलगत
काना मागे घेण्याची.

आता मला फक्त तुझ्या
आठवणीत रहायची.
डोळ्यात माझा तुझा
चेहरा लपावाची.

आयुष्यभर तुझी
आठवण मला काढायची.
तुझ्या वीणा या जगात
आज मला जगायची.

            बबलु
     9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता