Author Topic: प्रेम कविता  (Read 1262 times)

Offline Mayaa

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
प्रेम कविता
« on: September 18, 2015, 10:37:42 PM »
तूझा माझा सहवास कधीही न संपणारा, शणोशणी आठवणारया स्वप्नासारखा. तूझा माझा सहवास

Marathi Kavita : मराठी कविता