Author Topic: ♥ तुझी खुप आठवण येते ♥  (Read 2430 times)

Offline Kruti

  • Newbie
  • *
  • Posts: 15
♥ तुझी खुप आठवण येते ♥
« on: September 29, 2015, 02:39:08 PM »
मला प्रेमाने जवळ घ्यायला कोनिहि नसतना..
खर सांगु तेव्हा मला तुझी खुप आठवण
येते ♥

राघवु नकोस ग माझ्यावर माझी Baccha अस म्हणणारा तु जेव्हा नसतोसना..
खर सांगु तेव्हा मला तुझी खुप आठवण
येते ♥

हक्काने ओरडुण प्रेमने घास भरवनारा अस कोन्हि तरी असाव अस वाटतंना..
खर सांगु तेव्हा मला तुझी खुप आठवण
येते ♥

खुप गोड दिसते आहेस नजर नको लाघुदे कोणाची हे ऐकायला परत कदाचित नाही मिलणार हे कळतना..
खर सांगु तेव्हा मला तुझी खुप आठवण
येते ♥

लग्न करेन तर तुझ्याशिच जिवाला जेव्हा एकच ध्यास लागलेले अस्तेना..
खर सांगु तेव्हा मला तुझी खुप आठवण
येते ♥

कोनिहि मला कसही वागवते काहिहि बोलते तेव्हा तुझ्या मिठीत येउन लपावस जेव्हा वाटतंना..
खर सांगु तेव्हा मला तुझी खुप आठवण
येते ♥

जेव्हा प्रत्तेक क्ष्वास मोकळेपणाने घेउ शकत नाहीना..
खरच सांगते मला तुझी खुप आठवण
येते ♥

मला तुझी खुप खुप खुप आठवण
येते :'( :-*

Marathi Kavita : मराठी कविता