Author Topic: जेव्हा चेहरा तुझा आठवतो  (Read 3152 times)

Offline yallappa.kokane

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 307
  • Gender: Male
जेव्हा चेहरा तुझा आठवतो
« on: October 08, 2015, 11:06:11 AM »
श्वास हा थांबून राहतो ।
आठवणीत वाहून मी जातो ।।
जेव्हा चेहरा तुझा आठवतो ।।धृ।।

ओल्या पापण्यांची तुला आन ।
दाटून येतो माझा प्राण ।।
एकांतात, तुझ्या आठवणीत जगतो ।।
जेव्हा चेहरा तुझा आठवतो ।।१।।

लाजणे तुझे घायाळ करते ।
नजर तुझी इशारा करते ।।
का रात्रीत मी वेडा जागतो ?
जेव्हा चेहरा तुझा आठवतो ।।२।।

साथ नेहमी तुझी मागतो ।
प्रीतीचा वारा मनी वाहतो ।।
तुझ्याच चाहूलीचा भास असतो ।।
जेव्हा चेहरा तुझा आठवतो ।।३।।

श्वास हा थांबून राहतो ।
आठवणीत वाहून मी जातो ।।
जेव्हा चेहरा तुझा आठवतो ।।धृ।।

यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
०८ जून २००८


९८९२५६७२६४
यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
९८९२५६७२६४
बदलापूर

Marathi Kavita : मराठी कविता