Author Topic: तो रंग प्रीतीचा होता  (Read 958 times)

Offline sameer3971

  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
तो रंग प्रीतीचा होता
« on: October 08, 2015, 02:49:33 PM »
ओठांवर थरथर होती
होती गालावरची खळी
मिटलेल्या डोळ्यात जो
होता तो
रंग प्रीतीचा होता

बहुत तुझ्या होता
होता मिठीत तुझ्या
बंद पाकळ्यात जो
होता तो
रंग खुलवीत होता

नसानसातून होती
होती देहात माझ्या
तुझ्या स्पर्शात जो
होता तो
रंग रोमांचित होता

अजून भारावलेला होता
होता गंधाळलेला
उधळला तुझ्यावर जो
होता तो
रंग गंधित होता

कंपित श्वास होता
होता कातर शब्द
निशब्द ऐकला जो
होता तो
रंग ओळखीचा होता

समीर बापट
मालाड, मुंबई.

Marathi Kavita : मराठी कविता