Author Topic: अधुरी रात्र काढायची आहे  (Read 1055 times)

Offline sameer3971

  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
अधुरी रात्र काढायची आहे
« on: October 08, 2015, 04:17:57 PM »
अधुरी रात्र काढायची आहे
कूस बदलूनी ती घालवायची आहे
उरीचे स्वप्न फुलायचे आहे
डोळ्यात ते उतरायचे आहे.

कळत नकळत जे घडले ते
तुला सगळे सांगायचे आहे
पहाट होताहोता फिरून एकदा
स्वप्नात त्या रमायचे आहे

कधी रे भेटशील तू सांगना
अधीर मन माझे बैचेन आहे
तुला बिलगून माझे गीत
तुला ऐकवायचे आहे

चंद्र सुद्धा खट्याळ का रे?
उगाच अंबरी तो रेंगाळत आहे
रवि किरणांची वाट कोठली
पुन्हा मी शोधीत आहे

कोवळ्या किरणात नाहूंनी
मुग्ध गंध कायेस लेवुनी
सजले रे मी भेटण्यासाठी
आतुर माझे चित्त आहे

दुरून पाहिले तुला अन
हूरहूर बघ वाढली माझी
स्वप्न समोर ते पाहता
उगाचच लाजायचे आहे

बाहूत तुझ्या उर्मी जागली
निरव शांततेत प्रीत जागली
कळलेच नाही कधी निशा उगवली
रात्र फिरून अधुरी झाहली.

परत...........
अधुरी रात्र काढायची आहे
कूस बदलूनी ती घालवायची आहे..................

समीर बापट
मालाड, मुंबई.


Marathi Kavita : मराठी कविता