Author Topic: गर्दितले ओळखीचे चेहेरे लोप झाले  (Read 954 times)

Offline sameer3971

  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
गर्दितले ओळखीचे चेहेरे लोप झाले
असे काय झाले की हसू लोप झाले.

कधी भावनांचा कल्लोळ होत होता
कधी संबंधांचा धागा अटूत होता
कधी कालचे स्वप्न कुठे लुप्त झाले
गर्दितले ओळखीचे चेहेरे लोप झाले
असे काय झाले की हसू लोप झाले.

पुढे जाण्याच्या स्पर्धेत धावताना
निसटलेले ते क्षण सुखाचे होते
कळले मनाला जेव्हा ते होते संपलेले
गर्दितले ओळखीचे चेहेरे लोप झाले
असे काय झाले की हसू लोप झाले.

शोधता ना सापडे ते आप्त् माझे सारे
दूर वर आलो मी एकटाच बाकी होते सुटलेले
एकांती वलणां वर आयुष्य चाललेले
गर्दितले ओळखीचे चेहेरे लोप झाले
असे काय झाले की हसू लोप झाले

समीर बापट
मालाड, मुंबई

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline sameer3971

  • Newbie
  • *
  • Posts: 40

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Name: Email:
Verification:
दहा गुणिले नाऊ  किती ? (answer in English number):