Author Topic: मनी दाटलेल प्रेम, कधी ओठांवर तू आणशील...  (Read 2073 times)

Offline Ravi Padekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 146
  • Gender: Male
  • प्रयत्न लिहिण्याचा, स्वतः ला व्यक्त करण्याचा...
किती दिवस असा राहशील
नुसतं चोरून तीला पाहशील
मनी दाटलेल प्रेम कधी
ओठांवर तू आणशील...

कधी हात हाती धरून,
तिच्या समोर प्रस्ताव मांडशील
स्वप्ने खूप उरात ठेवून,
फक्त आशा वाढून ठेवशील
मनी दाटलेल प्रेम कधी
ओठांवर तू आणशील...

गोष्ट काळजात ठेवून,
अस मन मारून जगशील
तिला सगळं काही सांगून,
कधी मन हलक करशील
मनी दाटलेल प्रेम कधी
ओठांवर तू आणशील...

तुझ्या काही न बोलण्याने
असाच तू ही तिच्यापासून दुरावशील
मनात तिच्याही असताना,
फक्त न बोलण्यानेच हा खेळ हारशील
मनी दाटलेल प्रेम कधी
ओठांवर तू आणशील...

                                                       
                                                      कवि:- रवी पाडेकर (8454843034)
                                                      मुंबई, घाटकोपर