Author Topic: तिच्या आठवणीतील शब्द  (Read 939 times)

Offline Pravin Raghunath Kale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 115
  • Gender: Male
  • लेखणीतून या आज श्रावण धारा बरसल्या..
तिच्या आठवणीतील शब्द
« on: October 29, 2015, 10:13:24 AM »
तीच्या आठवणीतील शब्द

ती कविता लिहायची
कधीतरी मी वाचायचो
तीच्या शब्दांतल्या भावना
मी माझ्यात शोधायचो

ती लिहायची प्रेमाबद्दल
मी पून्हा पून्हा वाचायचो
तीने लिहलेल्या शब्दांना
मी मनामध्ये साठवायचो

तीने लिहलेल्या कविता
रोजच वाचू लागलो
वाचता वाचता मीही
शब्द मांडू लागलो

तिने लिहलेल्या भावना
मनात साठवून होतो
मीही माझ्या भावना
कवितेत मांडत होतो

तीच्या शब्दांना उत्तर
म्हणून लिहत होतो
नकळत शेवटी मीही
कवितेत गुंतलो होतो

का माहित नाही
तीने लिहणेच बंद केले
तीच्या शब्दांच्या अबोल्याने
माझे शब्द हरवून गेले

शोधत राहीलो मी
पून्हा नव्या शब्दांना
गुंफत राहिलो नव्याने
माझ्या मनातील भावनांना

भावनांना गुंफता गुंफता
नव्याने लिहू लागलो
तीच्या आठवणींचे रोज
शब्द मांडू लागलो.
         ~प्रविण

प्रविण रघुनाथ काळे
मो - 8308793007
Www.facebook.com/kalepravinr
http://pravinkalemy.blogspot.in

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline sameer3971

  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
Re: तिच्या आठवणीतील शब्द
« Reply #1 on: October 29, 2015, 11:52:22 AM »
तिच्या सहवासात तू
शब्दांत स्वताला शोधत होतास
तिच्या आठवणीत तू
शब्दात तिला मांडत होतास
ती गेल्या वर तिच्याच
शब्दांचे भाव तू
तुझ्या शब्दातल्या भावात
ओळखू पहात होतास

समीर बापट