Author Topic: आजोबा  (Read 2462 times)

Offline SANJIVANI S. BHATKAR

  • Newbie
  • *
  • Posts: 31
आजोबा
« on: December 24, 2009, 03:24:26 PM »
  
आजोबा  

[ आजोबा  म्हंटले  कि  उभे  राहते  ते  त्यांचे  व्यक्तीमहत्व  ]

 

डोक्यावरती  टोपी  त्यातून  बाहेर  

पाहत  असणारी  त्यांची  लांब  शेंडी

कपालावर्ती    छप्पन  आट्या  

त्यावरती  चंदनाच्या  रेघोट्या  

अंगावरती  सदरा , धोतर , जाकीट  

जाकीतमध्ये  आहे  विड्याची  चंची

हातात  आहे  वेताची  छडी

आजोबा  बाहेर  जात  

तेव्हा  नातवंडांची  मज्जाच  होई  

पण  आजोबा  घरात  आले  तर  

नातवंडे  दडी  मारून  बसे  

आभ्यास  तोंड  पाठ  घेई  

पण  स्वतः  कधी  आभ्यास  केला  नाही  

चौथी  शिकलेले  आजोबा  

पदवीधरान   पेक्षा  जास्त  बोलत  राही  

pension   आली  दारी

पण  आजोबा  घरात  नाही  

आजीनी  घेतली  pension आणि  

आजोबांना  दिले  tension  

  

- सौ  संजीवनी  संजय   भाटकर  

 
« Last Edit: December 25, 2009, 03:47:40 PM by SANJIVANI S. BHATKAR »

Marathi Kavita : मराठी कविता