Author Topic: तुझीच वाट मी पाहते......  (Read 2161 times)

Offline ssr3091

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
तुझीच वाट मी पाहते......
« on: January 16, 2010, 06:14:30 AM »
तुझीच वाट मी पाहते......

उदास-उदास ही रात्र का रे  ??
निर्जीव हा आसमंत का ?
काळोख आज ही वाट आहे...
शांतता ही अबोल का  ??

दिसते न मज आता चंद्र-तारे,
न जाणे कोण आस ही लागली ?
ऐकू येई प्रत्येक आवाज जरी,
स्वतःमध्ये मी एकली...

मोकळेपणाचे हे कसले वादळ
आज मनामध्ये दाटले ?
काय शोधते ही नजर ?
न जाणे कोण खोलवर रुतलेले...

तू जरी का आज नाहीस...
का तुझी हक मज भासते ?
का कोण जाणे अजूनही
       मी तुझीच वाट पाहते....
           मी तुझीच वाट पाहते....
[/i][/i]

Marathi Kavita : मराठी कविता