Author Topic: मन तुझ्यात गुंतले  (Read 7361 times)

Offline MK ADMIN

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,514
  • Gender: Male
  • MK Admin
    • marathi kavita
मन तुझ्यात गुंतले
« on: February 15, 2009, 07:14:52 PM »
मन तुझ्यात गुंतले
सुचली नाही चाल

भेटले नाही ताल

तरी ही गीत जन्मले

मन तुझ्यात गुंतले

जवळ असुन् ही तू

मनाला कधी वाटलेच नाही

हावी होती साथ तुझी पण

प्रेम हेच हे पटले नाही

शोधत फिरलो प्रेमाच्या

ते कोठेच भेटले नाही

बरोबर तू असुन् ही

मलाच ते कळले नाही

नाही दिली साद

नाही एकला प्रतिसाद

तरी ही संवाद साधले

मन तुझ्यात गुंतले

==================
गीत 11/2/09
==================

Marathi Kavita : मराठी कविता


RADHAKRISHNA

  • Guest
Re: मन तुझ्यात गुंतले
« Reply #1 on: March 06, 2013, 03:09:01 PM »
मन तुझ्यात गुंतले
सुचली नाही चाल

भेटले नाही ताल

तरी ही गीत जन्मले

मन तुझ्यात गुंतले

जवळ असुन् ही तू

मनाला कधी वाटलेच नाही

हावी होती साथ तुझी पण

प्रेम हेच हे पटले नाही

शोधत फिरलो प्रेमाच्या

ते कोठेच भेटले नाही

बरोबर तू असुन् ही

मलाच ते कळले नाही

नाही दिली साद

नाही एकला प्रतिसाद

तरी ही संवाद साधले

मन तुझ्यात गुंतले