Author Topic: का यालाच म्हणतात प्रेम ????  (Read 1383 times)

Offline vishmeher

  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
  • Gender: Male
का यालाच म्हणतात प्रेम ????
वाटे पाहावेसे तुला ग सारखे किती पहिले मी तरी माझे
मन भरत नाही मला करमत नाही आता तुझ्या विना ग सखे
एवढ जरा मला तू सांगना का यालाच म्हणतात प्रेम ????

कुठे हरवलो सारे विसरलो तुला पहिल्या पासून ग
या नयनांना चारी दिशांना तुझीच प्रतिमा दिसे
एवढ जरा मला तू सांगना का यालाच म्हणतात प्रेम ????

पहिल्या पेक्षा ग वाटे नवा नवा मला आता ग का जग हा
बेधुंद व्हाव वाटे जगाव या मस्त दुनियेमध्ये
एवढ जरा मला तू सांगना का यालाच म्हणतात प्रेम ????

भूक लागेना ग झोप लागेना बदललो मी हे वाटे सगळ्यांना
अपोआप हा बदल कसा झाला ग माझ्या मध्ये
एवढ जरा मला तू सांगना का यालाच म्हणतात प्रेम ????

तुझ्याच गप्पा या तुझ्याच गोष्टी या आता असतात माझ्या मुखे
तुझा काहीही उल्लेख नाही मग बोलणे ते माझे फिखे
एवढ जरा मला तू सांगना का यालाच म्हणतात प्रेम ????

तुझ्या डोळ्यात ग मी जे पहिले आहे सत्य कि आहे स्वप्न हे
जे हाल माझ्या तसे हाल तुझ्या आहे मनाचे का सेम
एवढ जरा मला तू सांगना काय करतेस तू माझ्यावर प्रेम ???