Author Topic: तुझ्या नयनांच्या अग्नीमध्ये......  (Read 1127 times)

Offline Satish Choudhari

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
  • Gender: Male
  • Satish Choudhari
    • Mazya Kavita
तुझ्या नयनांच्या अग्नीमध्ये सजनी
मला प्रेमयद्य करावेसे वाटते
तुझ्या गोड हास्याच्या लहरींसंगे
मला वाहुन जावेसे वाटते....
तुझ्या मनाच्या कोण्यात हरवलेल्या
जाणीवांना पुन्हा जागवावेसे वाटते....

नको तु रुसुन बसु अशी सजनी
मनाच्या त्या काटेरी कुंपणाशी
तोडुन टाक आज बंधने सगळी
मिळुन जा नदी बनुन सागराशी
तुझ्या दगडधोंड्यांच्या मार्गामधले
सगळे अडथळे हटवुन द्यावेसे वाटते...

तुजविन अधुरा आहे खेळ सावल्यांचा
तुझ्या विरहाचे दु:ख उन्हापरी चटके
मोत्यांचे ते चमकणे खेळ शिंपल्यांचा
कोहिनुर मन माझे तुझ्यासाठी भटके
ना सावली ना शिंपले तुच माझे आपले
तुला पुन्हा आपलेसे करावेसे वाटते
       


 ----- सतिश चौधरी