Author Topic: येशील का ?  (Read 1451 times)

Offline राहुल

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 116
  • Gender: Male
येशील का ?
« on: April 16, 2010, 11:34:31 PM »
येशील का ?

तळ्याकाठी सांजवेळी भेटीसाठी येशील का ?
साथ तुझी हाथ तुझा कातरवेळी देशील का ?
भिरभिर होत मन पाखरू, संग मनाला कसे आवरू ?
ओठांवर थरथर, मनात या हुरहूर,
उमलून येता कळ्या, फूल माझे होशील का ?
या मनाची या हृदयाची तूच ओढ तूच आशा,
कधी न कळली तुला या डोळ्यांची ही भाषा
मावळतीचा चंद्र वेडा सांग आता देशील का ?
साथ तुझी, हाथ तुझा कातरवेळी देशील का ?
तळ्याकाठी सांजवेळी भेटीसाठी येशील का ?
येशील का ?
येशील का ?

(कवी अनामिक.)
 

Marathi Kavita : मराठी कविता