Author Topic: माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......  (Read 1000 times)

Offline अतुल देखणे

  • Newbie
  • *
  • Posts: 47
  • Gender: Male
  • सांग सख्ये कसं करू कौतुक तुझं, हि अशी कविता असताना....
    • Atul Dekhane
माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......माझ्या या आयुष्यात एकदा येवून बघ
माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......

          ना दिवस ना रात्र , छाया तुझीच सर्वत्र
          प्रेमाच्या या कालचक्रात फिरून एकदा बघ ....अन
माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......

          तुझ्यावाचून राहवेना जीव माझा लागेल ,
          ऊगाच अशी दूर तू , समोर एकदा येवून बघ .....अन
माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......

          माझ्यासारख्या जीवाचा अंत असा पाहू नको ,
         जीवनाच्या या वाटेवर साथ एकदा देवून बघ ....अन
माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......

         तुझ्याच शब्दांना भावूक हे आज माझं मन आहे ,
         याच शब्दरूपी मनात एकदा तरी डोकावून बघ ....अन
माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......

         शांत लयेच्या सुंदर राती , बिथरलेल्या या ओठांनाआवर एकदा घालून बघ ....
         आणि विरोध करणाऱ्या मनाला समजावून मिठीत एकदा येवून बघ .......
माझ्या या शब्दरूपी जीवनाला वाक्य एक देवून बघ ......


अतुल देखणे