Author Topic: तु धरती माझी अंबर मी तुझा….  (Read 963 times)

Offline Satish Choudhari

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
  • Gender: Male
  • Satish Choudhari
    • Mazya Kavita
 तु धरती माझी अंबर मी तुझा
 सागर मी असा अर्धा अधुरा
 नदी बनुनी ये माझ्या जीवनात
 मी आहे अशांत तुझ्या प्रेमात
 आसुसलेला हा तुझ्या प्रेमाचा....
  तु धरती माझी अंबर मी तुझा…

 रात्रंदिनी अशी तु राहते मनात
 पायलांची झनकार घुमते कानात
 डोळ्यांत बसुन उडते तु भुर्रकुन
 पाखरु हे मनाचे उडे गगनात
 मी पोपट हा माझ्या मैनेचा....
  तु धरती माझी अंबर मी तुझा….

  हे सावल्यांचे नाते आहे उन्हांत
 ओठांवरती अलगद गाणे प्रेमात
 तु आहे माझ्या मनात अशी
 जळत्या उन्हात शितल सावली
 गारवा दे मजला तुझ्या प्रितीचा...
  तु धरती माझी अंबर मी तुझा….
 
  --  सतिश चौधरी