Author Topic: रजनीगंधा सजनी माझी....  (Read 869 times)

Offline Satish Choudhari

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
  • Gender: Male
  • Satish Choudhari
    • Mazya Kavita
रजनीगंधा सजनी माझी....
« on: May 26, 2010, 02:15:13 PM »
दुर दूर तु आहे तरी , राही ह्या मनी
बोलाविते मज आज कुणी हळुच त्या क्षणी
रजनीगंधा सजनी माझी....

मोरपीस ते तु दिलेलं
जपुन ठेवलयं मी
गुलाबफुल त्या पानांमध्ये
लपुन ठेवलयं मी
तु गेली जरी अशी सोडुनी तरी त्या आठवणी
छेडीत जाती पुन्हा मग हळुच ती गाणी...
रजनीगंधा सजनी माझी....

रोज करतो विचार हा
विसरुन जावं मी
ह्या जगण्याला अर्थ कसला
मरुन जावं मी
पण जातानासुद्धा ती शपथ गेली तु देऊनी
मरण्यासाठी क्षणोक्षणी मज गेली तु सोडुनी
रजनीगंधा सजनी माझी....

--सतिश चौधरी

Marathi Kavita : मराठी कविता