Author Topic: तू ......  (Read 1522 times)

Offline kitcat

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
तू ......
« on: August 12, 2010, 05:00:02 PM »
तू नसतानाही असल्याचा भास होई मला
पहिले तुला नी भाळलो तुझ्या रुपाला
तू अशीच का आहेस मनात काहूर उठला
जेव्हा होईल आठवण साथ दे तू मला
होतो मी अनामिक व्यर्थ भरकटलेला
तू आलीस अन जगण्याला अर्थ नवा आला
                              -मित

Marathi Kavita : मराठी कविता