Author Topic: प्रेमाची फूल  (Read 1059 times)

Offline prachidesai

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 117
  • Gender: Female
प्रेमाची फूल
« on: September 30, 2010, 07:31:16 PM »
प्रेमाची फूल

तुला देण्यासाठी आणली फूले
द्यायचीच राहून गेली
तुझ्या आठवणीं सारखी
वही मध्येच बंद होउन गेली

फुलांचा जीव गुदमरेल
म्हणून वही उघडून बघतो
त्या कारणाने तुझ्या आठवणीत
थोडा का होइना जगुन बघतो

फूले आपला रंग वास
वहीच्या पानाला देऊन जातात
त्यागात पण प्रेम असते
हे सत्य सांगुन जातात

वहीच्या पानात फूले सुकल्यावर
काही खुणा देऊन जातात
तुझ्या आठवणींच्या जखमा
हृदयाला कायमच रहातात


--Auther Unknown

Marathi Kavita : मराठी कविता