Author Topic: प्रेम  (Read 1118 times)

Offline nilvrush

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
प्रेम
« on: October 07, 2010, 12:07:47 PM »
प्रेम कस असत
वाटलं तुम्हाला ते तस असत
कधी डोळ्याची भाषा म्हणजे प्रेम असत
कधी डोळ्यातील अश्रू म्हणजे प्रेम असत
प्रेम कधी रुसत प्रेम कधी फुगत
प्रेम कधी हसत आणि  असच प्रेम
मनात जावून बसत सुधा
प्रेम कधी काटेरी झुडूप असत
प्रेम कधी थंड हवेची zuduk असते
गडगडणार्या आभाडत सुधा प्रेम असत
सरींच्या पडणार्या प्रत्येक थेंबात सुधा प्रेम असत
कोणी आपल्यासाठी असंन आपण कोणासाठी असंन
आपण आपले असून सुधा आपले नसणं म्हणजे प्रेम प्रेम कस असत
« Last Edit: October 10, 2010, 08:01:10 PM by talktoanil »

Marathi Kavita : मराठी कविता