Author Topic: विसरु नकोस तू मला  (Read 1586 times)

Offline prachidesai

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 117
  • Gender: Female
विसरु नकोस तू मला
« on: October 07, 2010, 10:19:47 PM »
विसरु नकोस तू मला
इतकेच सांगणे आहे तुला
विसरु नकोस तू मला
नहीं जमल फुलायाला
हरकत नाही

कोमेजुन मात्र जावू नकोस
माझ्या प्रीत फुला
इतकेच सांगणे आहे तुला
विसरु नकोस तू मला
नाही जमणार परत कधी भेटायला
नाही जमणार एकमेकांना पहायला
हरकत नाहीइतकेच सांगणे आहे तुला
टालू नकोस तू मला
शेवटचच आहे हे भेटण
घडणारच आहे ह्रुदयाचे
तीळ तीळ तुटण
नियतीनेच ठरविले आहे
आपल्याला असे लुटण

इतकेच सांगणे आहे तुला
जपुन ठेव आठवणीना
नाही नियमितपणे त्यात
रमता आले हरक़त नाही
पण विसरु नकोस तू मला
................................. स्वप्निल


Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline sawsac

  • Newbie
  • *
  • Posts: 46
Re: विसरु नकोस तू मला
« Reply #1 on: October 15, 2010, 05:16:11 PM »
hota re i hope ti tula nahi visrnar.khup changli lihali aahes....