Author Topic: अबोल प्रेम  (Read 1316 times)

Offline Gyani

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
  • Gender: Male
    • Gyani
अबोल प्रेम
« on: October 16, 2010, 08:42:37 PM »
तुझा माझ्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन जरा बदललाय असं वाटतंय
कुणास ठाऊक पण कदाचित  तुझं माझ्यावर प्रेम जडलंय असं वाटतंय

नको पाहूस माझ्याकडे अशा वेगळ्या नजरेने
माझंही मन वेडे होईल अशा तुझ्या पाहण्याने

तुला काही सांगायचे नसेल तर ते सांगू नको
पण काहीतरी बोल अशी अगदीच गप्प राहू नको

तुझ्या अशा वागण्याने मलाही वेगळाच जाणीव होत
तुझ्या डोळ्यातून मात्र तुझं अबोल प्रेम बोलून जात

डोळ्यांचीच भाषा बोलायची असेल तर मीही अबोल राहेन
डोळ्यांचीच भाषा बोलायची असेल तर मीही अबोल राहेन
तू जरी माघार घेतलीस तरी मरेपर्यंत तुझ्यावरच प्रेम करेन
             मरेपर्यंत तुझ्यावरच प्रेम करेनMarathi Kavita : मराठी कविता