Author Topic: श्वास  (Read 1599 times)

Offline priyanka.avhad

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
श्वास
« on: October 25, 2010, 10:43:09 AM »
हर एक क्षणाने आता फक्त तुझा ध्यास घेतलाय
पाहून हा ध्यास वाद्लानेही सन्यास घेतलाय
आठवणींना माझ्या बघ जरा विचारून
प्रत्येक श्वास तुझ्याच स्मरणात गुंतलाय

श्वासांचीही आता गरज भासत नाही,
तू जवळ असलास की.
अन श्वासालाही माझी गरज भासत,
नाही तू दूर गेलास की.

Marathi Kavita : मराठी कविता