Author Topic: गोफ  (Read 812 times)

Offline sulabhasabnis@gmail.com

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 101
  • Gender: Female
गोफ
« on: December 01, 2010, 11:40:47 PM »
           गोफ
असताना शोधत साथ कुणाची
अचानक भेटलास तू
तुझ्या नजरेतला आर्जवी प्रश्न
माझ्या मनाला स्पर्शून गेला
नि नजरेने होकार दिला
आलो आपण एकत्र, चालू लागलो
एकमेकांच्या संगतीने
काही हळव्या  वळणांवर
सावरलेस तू मला
काही वाकड्या वाटांवर
साथ  दिली मीही तुला
कितीकदा बोललो-भांडलो आपण
एकमेकांना दूषणे देत
विसरून पुन्हा एक झालो, चालत राहिलो
काही धागे आणलेस तू, काही मी आणले
गुंफीत गेलो त्यांना हळुवार
संसाराचा सुंदर विणत गेलो गोफ
आज मागे वळून पाहताना वाटते
किती वेडे ठरलो असतो आपण
'मी' पण जपत राहिलो असतो
धाग्यांचा झाला असता गुंता
कधीही न उकलणारा
कधीही न उकलणारा
      ----------------

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline sulabhasabnis@gmail.com

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 101
  • Gender: Female
Re: गोफ
« Reply #1 on: December 01, 2010, 11:54:12 PM »
Its repeated by mistake. wish to delete.Cant help----.sorry--!