Author Topic: कधी कधी वाटत  (Read 1671 times)

Offline nikeshraut

  • Newbie
  • *
  • Posts: 19
कधी कधी वाटत
« on: January 11, 2011, 05:10:55 PM »

कधी कधी वाटत
माझं ही कुणी असाव
मीठी मध्ये तिच्या
तासन तास बसाव

पावसात एकत्र फिराव
नदीकाठी बसाव
तिच्या सहवासात
स्वताला विसराव

सुख दुखात तिच्या
अस सामील व्हाव
की रुततील काटे तिच्या पायाला
आणि लागतील माझ्या काळजाला घाव

तिच्यावर इतक प्रेम कराव
की जगातल सगळ सुख तिला द्याव
तिच्या डोळ्यात आपल
प्रेमाच जग पहाव

मिळेल का अशी प्रियसी
नेहमी शोधात फिराव...
मिळेल अशी कोणी तरी
या आशेवर जगत रहाव...

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline MTK CHIP

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
Re: कधी कधी वाटत
« Reply #1 on: January 11, 2011, 10:07:07 PM »
EK NUMBER !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ekdam Sahi.