Author Topic: का कुणास ठाऊक  (Read 1670 times)

Offline anagha bobhate

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 155
  • Gender: Female
का कुणास ठाऊक
« on: January 28, 2011, 11:17:39 AM »
का  कुणास  ठाऊक   पण  मनाचाच  मनाशी    भांडण  झाल  आहे ,  माझ   मन  चीव्चीव्णार    पक्का  अबोल  झाल  आहे .  नेहमी  हसत  राहणार    स्फुंदून  स्फुंदून   रडायला  लागल  आहे
  का  कुणास  ठाऊक  पण
 
  मनच  मनाशी  भांडण  झाल  आहे .     माझ्या  मनाला  ना  कधी  शब्द  जमवावे  लागले  कवितेसाठी   पण  आज  सार जग  उणे  पडल  आहे
   
  एका  एका  शब्दांसाठी   शब्दच  काय  पण  अक्श्रांचाही  सबंध    जुलेनसे  झाले  आहे ,    का  कुणास  ठाऊक  पण
     मनच  मनाशी  भांडण  झाल    आहे .

Anagha Bobhate

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline sulu

  • Newbie
  • *
  • Posts: 17
Re: का कुणास ठाऊक
« Reply #1 on: February 01, 2011, 10:11:50 AM »
ka kunas thauk