Author Topic: पोरकी कविता  (Read 1197 times)

Offline ashokrashmi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
पोरकी कविता
« on: February 14, 2011, 12:51:39 PM »
14/2/2011
पोरकी कविता
 माझ्या पोरक्या कवितेला कुणी तरी कडेवर घेईल का
  तिचे रडणे कुणी तरी ऐकेल का
तिची भूख कुणी तरी शमवेल का
आहे कुणी असा जो तिला  प्रेम देईल ?
 माझ्या कवितेला कुणी गाणारा भेटेल का
सुरांची सजावट घेऊन कुणी तरी  येईल का
कुणी संगीत बद्ध तिला करेल का
का मग ती अशीच मोकाट  वार्यावर वहात जाईल
एखाद्या तुटलेल्या पतंगा प्रमाणे हेलकावे खात 
"आज व्ह्यालेनटाइन डे ",  देईल का मला कुणी फुल ना फुलाची पाकळी
आतुरतेने वाट पाहणारी
                               तुमची पोरकी  कविता                   
   अशोक प्रधान
 
 

Marathi Kavita : मराठी कविता