Author Topic: तिने मला तस समजूनच घेतले नाही  (Read 1912 times)

Offline KT

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
**** तिने मला तस समजूनच घेतले नाही ****
मला पण माहित आहे,
तुला भेटता येत नाही
आणि तुला पण माझ्यासाठी,
थोडा पण वेळ नाही...

किती फ़ोन कॉल्स केले
किती msg पाठवले
msg चा reply कधी आलाच नाही
नविन फ़ोन नंबर तू मला दिलाच नाही...

किती पत्रे पाठवली
किती greetings पाठवली
पत्रांचा reply कधी आलाच नाही
कारण पत्रे कधी तू वाचलीच नाही...

ठरवले की 1 दिवस भेटायचे
Company मधून वेळ काढून तिच्या घरीच जायचे
मी तिला भेटू शकलोच नाही
कारण तो दिवस कधी आलाच नाही...

तिच्या friendcircle मधे ती आनंदी होती
कारण तिच्या जीवनात ती यशस्वी होती
तिने पण मला contact कधी केलाच नाही
कारण तिच्या friendcircle मधे मी कधी आलोच नाही

एक दिवस मित्राकडून समजले की
एक मुलगा आला होता पाहिला तिला
लग्न पण झाले,लग्नात मला बोलावालेच नाही
कारण लग्नाचे आमंत्रण मला तिने दिलेच नाही...

मला माहित आहे कुठेतरी मी पण चुकलो
शेवट पर्यंत मी माफ़ी मागु नाही शकलो
माहित असुनही मी तिच्या जवळ झालोच नाही
शेवटी मीच स्वताला समजावले की
...
तिने मला तस समजूनच घेतले नाही

- Ketan Bhangale
( KT )