Author Topic: मित्र  (Read 2178 times)

Offline chetangawand

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
मित्र
« on: March 31, 2011, 08:21:08 AM »

असा एक मित्र असावा....
             जो दिलाने नेक असावा

सूर्यासारखा राकट असावा,
             चुकीच्या वेळी कानसालीत वाजवणारा .
चंद्रासारखा प्रेमळ असावा ,
             सुख-दु:खात साथ देणारा.
असा एक मित्र असावा....
             जो दिलाने नेक असावा

ज्याच्या सोबतीने आपले,
                    आयुष्य संपन्न व्हावे.
 त्याच्या व्यक्तित्वाने आपले,
                    व्यक्तित्व ओजस्वी व्हावे.
असा एक मित्र असावा....
             जो दिलाने नेक असावा

असा एक मित्र असावा..
                   रडताना हसवणारा ,
जीवाला जीव देणारा,
                  मरेपर्यंत साथ देणारा.
असा एक मित्र सर्वांना मिळावा
                 जो दिलाने नेक असावा. 
                                         :- ;D चेतन गावंड ;D

Marathi Kavita : मराठी कविता