Author Topic: माझं पाहिलं प्रेम.......  (Read 3035 times)

Offline vishal.pharmacist

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
माझं पाहिलं प्रेम.......
« on: April 15, 2011, 10:18:25 AM »
माझं पाहिलं प्रेम.....................


आयुष्यात पहिल्यादा कोणीतरी मनापासुन आवडल होत
खरच तिच्यावर मी मनापासुन प़ेम केल होत
पहिले आम्हा दोघांमध्ये फक्त मैत्रीच नात होत
नंतर मात्र तिच वागण बोलण मला आवडत गेल होत
एके दिवशी सकाळी तिला माझी बनशील का अस विचारल होत
तिने मात्र उत्तर न देताच निघण पसंत केल होत
दोन दिवसांनी मात्र तिने उत्तर नाही अस दिल होत
मैत्रीच नात मात्र पुढे चालु ठेवीन अस सांगितल होत
हळु हळु मात्र तिच्या मैत्रीच गोड विष प्याव लागत होत
विसरता येत नाही म्हणुन मैत्रीवर समाधान मानाव लागत होत
नंतर मात्र आयुष्य संपवावस वाटत होत
पण तिला दोष लागेल म्हणुन तेही जगाव लागत
इतरांसाठी मात्र माझ प़ेम एकतफी॔ होत
पण मी मात्र तिच्यासाठी प़ेम साठवुन ठेवल होत

~"Author Unknown"
« Last Edit: April 16, 2011, 10:35:08 PM by vishal_pharmacist »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline mahesh4812

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 274
Re: माझं पाहिलं प्रेम.......
« Reply #1 on: April 15, 2011, 09:15:54 PM »
Good :-)