Author Topic: हेच ते अडीज अक्षर का?  (Read 2772 times)

Offline rathod.shri

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
हेच ते अडीज अक्षर का?
« on: May 25, 2011, 12:21:59 AM »
हेच ते अडीज अक्षर का?
      ............................. कवी : राठोड श्री ( माझ्या मनाच्या भावना)

आज पण सकाळ झाली,
मी निघालो नेहमी सारखाच...!
पण आज वाऱ्यामध्ये नशा होती,
....... त्या मध्ये गंध होता,
........ तो मला वेगळीच जाणीव करून देत होता,
तरी पण मी निघालो नेहमीसारखा...!!१!!

नेहमी सारखाच उभा होतो लाल परीची बघत वाट,
पण उधान वाऱ्यासारखा होत होतं माझ्या मनात,
..... डोळे मिटले माझे मिटले वाऱ्याच्या नव्या गंधात ,
...... हा..ह...! हा..ह...! करत आलो भानात....!
...... आली ती झाली मला चाहूल,
पण मी निघालो नेहमी सारखा..!!२!!
..................................................................... to be continued ! :)

Marathi Kavita : मराठी कविता