Author Topic: “का मला छळतेस...?” चारुदत्त अघोर.  (Read 3293 times)

Offline charudutta_090

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 185
  • Gender: Male
  • A fall leaf of autumn,....!!
ॐ साईं.
“का मला छळतेस...?” चारुदत्त अघोर.(८/४/११)
पुन्हा पुन्हा तेच ते, का अशी उगाळतेस,
नको असलेला विषय,परत का हाताळतेस;
माझ्या वर रागावून,स्वतःच किती गळतेस;
चिमटे काढून,कान ओढून,का मला छळतेस...?

मी मान फिरवली तर,पुन्हा ती वळवतेस,
माझ्या केसात बोटं फिरवून,का मधेच ओढतेस;
चिडलो मी तर,झपकन दूर पळतेस;
चिमटे काढून,कान ओढून,का मला छळतेस...?

माझा नाक शेंडा,चीमटावून ओढतेस,
तो लालवला कि,मजेनं खोडतेस;
कोणत्या असुरी आनंदी,अशी तू रुळतेस;
चिमटे काढून,कान ओढून,का मला छळतेस...?

जरा डूलकावलो तर,कानी दोरा घालतेस;
जागवलो मी तर,थापडून पालत्थेस;
क्षणभरही मी न दुरावा,म्हणून भोवती घोळतेस;
चिमटे काढून,कान ओढून,का मला छळतेस...?

मध्येच हाथ-कुशी घेऊन,उदरी उचल्तेस,
अर्ध झोपी मला,मऊ पदरी साचल्तेस;
डोळे मी उघडले तर,तहानून वाळतेस;
चिमटे काढून,कान ओढून,का मला छळतेस...?

माझ्या उघड्या पाठी,बोटं अंकावून कोडावतेस,
गुदगुदल्या अंगी,मला शहारून वेडावतेस;
माझ्या हरल्या कोडी हसून,खांदी नाक मळतेस; 
चिमटे काढून,कान ओढून,का मला छळतेस...?

छाती लपल्या केशी,त्या तिळाला शोधून काढतेस,
कोणता प्रिय तो,कि त्याला नखवून गाड्तेस;
मन गढीत आरोप लावून,सतत मला आळतेस;
चिमटे काढून,कान ओढून,का मला छळतेस...?

थकून खेळून माझ्याच खांदी,निर्धास्त विसावतेस,
तुझ्या घसरल्या केस-लटी,मला गुंतवून पिसावतेस;
कधी प्रेयासित लळावते,तर कधी निरागस बाळावतेस; 
चिमटे काढून,कान ओढून का मला छळतेस...?
चारुदत्त अघोर.(८/४/११) 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
पाच गुणिले पाच किती ? (answer in English):