Author Topic: जमेल का तुला माझ्याविना  (Read 2729 times)

Offline ankush.sonavane

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 68
  • Gender: Male
जमेल का तुला माझ्याविना एकटे जिवन जगायला
जेंव्हा उघडे नसतील डोळे माझे हे जग पाहायला.

            तुझ्या आठवणीत मी एकदा तरी येईल का
        जिवनामध्ये तुझ्या महत्व माझे असेल का.
            ----जमेल का तुला माझ्याविना एकटे जिवन जगायला

थांबतील का पाऊले तुझी वाटेवरून चालताना
रखरखत्या उन्हामध्ये सावली कुठेच नसताना.
---- जमेल का तुला माझ्याविना एकटे जिवन जगायला
 
           येणार कशी  पालवी वाळलेल्या झाडांना
           थांबतील कसे अश्रू थांबवणारे कोणी नसताना.
         ----जमेल का तुला माझ्याविना एकटे जिवन जगायला

आठवणीत जेंव्हा अश्रू  लागतील डोळ्यातून तुझ्या वाहयला
पाऊस बनून यावे लागेल मला अश्रू  तुझे लपवायला.
---जमेल का तुला माझ्याविना एकटे जिवन जगायला
                                     अंकुश सोनावणे

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline mahesh4812

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 274
Re: जमेल का तुला माझ्याविना
« Reply #1 on: July 13, 2011, 03:21:59 PM »
good