Author Topic: वेडं मन  (Read 2706 times)

Offline sharad raje

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
वेडं मन
« on: July 27, 2011, 12:08:31 PM »
            वेडं मन

का कळत नाही तुला माझंही एक मन आहे
का कळत नाही तुला माझंही एक मन आहे
जे फ़क्त तुझी आनं तुझीच वाट पाहत आहे
सगळं कळतयं त्याला की तु माझी होवू शकत नाही
सगळं कळतयं त्याला की तु माझी होवू शकत नाही
कारण तुलाही आता दुसऱ्या कोणाचीतरी आस आहे
नाही समजावू शकत माझ्या मनाला
कारण वेडं मन हे शेवटी वेडंच आहे
वेडं मन हे शेवटी वेडंच आहे

                        शरद जाधव.....

Marathi Kavita : मराठी कविता