Author Topic: अंतकरणावर भार ठेवूनी  (Read 1378 times)

Offline काव्यमन

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
अंतकरणावर भार ठेवूनी
« on: September 20, 2011, 11:04:40 AM »
अंतकरणावर भार ठेवूनी

अंतकरणावर भार ठेवूनी
आज मी तुला क्षमा करीत आहे
सुक्ष्म धागेच्या बंधनांच्या
जाळ्यातून तुला मुक्त करित आहे
बंधच आपले कमकुवत इतके
पाऊल तुझे पडले वाकडे
श्वास टाक तु पण मुक्ततेचा
काही न राहीले बाकी आता
मी पण जगत राहीन आजीवन
कारावास भोगीत असलेल्या
कैद्या सारखी संगे तुझ्या

                     - काव्यमनMarathi Kavita : मराठी कविता